Göteborgs Stad har öppen data.

Vilken data är du intresserad av att få tillgång till?


Denna sida kommer att publicera data från verksamheter löpande, all data är så kallad rådata och är av publik karaktär. Det vill säga att du får använda data fritt och skapa appar, sidor, information som du kan sprida. Data kan ha olika licensformer vilka står beskrivna under respektive dataset.

Informationen som presenteras är fri från sekretess och personuppgifter. En del information kommer att vara länkad från andra resurser från staden och andra kommer att finnas direkt på denna sida. Varje utgivare av information kommer att ha en kontaktperson för eventuella frågor och förbättringsförslag kan hänvisas till denne.

Har du frågor eller funderingar över denna sida och dess innehåll hör av dig till: serviceutveckling@kom.goteborg.se

Användarvillkor

  • Utnyttjande av data från Goteborg.se/psidata är avgiftsfritt (om inget annat anges) och kräver inget avtal.
  • Om du använder data i en tjänst, ska källan anges ('Källa: goteborg.se/psidata').
  • Gör du egna bearbetningar på vår data, får inte goteborg.se/psidata anges som källa.
  • Det är tillåtet att använda vår data för kommersiella ändamål.
  • API:et får inte användas för att sprida skadlig kod.
  • Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Nya versioner aviseras på goteborg.se/psidata
  • Publicering av data i på sidan sker löpande under året.
  • Revideringar av data kan ske och aviseras inte särskilt.