Göteborgs Stads Statistik och Analys

Här finns statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens sammansättning och utveckling, för staden som helhet samt inom stadsdelsnämnder och andra delar av staden. Här finner du bla. JSON format samt XLS format.

Information om dataset

Namn
Göteborgs Stads Statistik och Analys
Status
***
Länk
http://statistik.goteborg.se/
Nyckelord
Skola
Trafik
Miljö
Befolkning
Ekonomi
Personal
Hälso- och sjukvård
Individ- och familjeomsorg
Infrastruktur mm
Kultur och fritid
Omsorg om äldre- och funktionshindrade
Barn och utbildning
Folkmängd
Befolkningstäthet
Befolkningsprognos
Typ
Datamängd
Tjänst
Tabell
Fil
Format
JSON/Excel/Word/PDF
Villkor för användning
Se hemsidan, pubilk information.
Uppdatering
Senast uppdaterad: 2015-05-25
Skapad
2015-05-25
Särskild kontaktperson
Jessica Engström 031-36 80 223 eller Stefan Grahn 031-36 80 285
Ansvarig utgivare
statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se
Utgivare (organisation)
Göteborgs Stad
Hjälp och beskrivning
Teknisk beskrivning